Sector
  • Gymnasium
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Management en organisatie
Vakinhoud
  • Management & organisatie
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VO-HO
  • Vernieuwing examenprogramma's

Aanpassingen schoolvak M&O zijn dringend gewenst

15-6-2015
Schauten, M., Rijswijk, B. van, & Bouwer, J. (2010). Aanpassingen schoolvak M&O zijn dringend gewenst. Tijdschrift Economische Onderwijs, 2010 (6), 289-291.
Deze publicatie is van belang voor docenten economie en m&o, materiaalontwikkelaars en lerarenopleiders. Het behandelt het veel voorkomende probleem dat studenten een verkeerd begrip hebben van de inhoud van bepaalde, basale begrippen uit het vakgebied van de bedrijfseconomie. De oorzaak van dit soort misverstanden is meestal niet een foutieve behandeling van de begrippen tijdens het college was, maar een soms diep-gewortelde misvatting over de betreffende begrippen bij de student, opgedaan tijdens zijn of haar middelbare schoolopleiding. Deze publicatie analyseert drie oorzaken van dit probleem, die alle hun wortels hebben in de middelbare schoolopleiding. Deze oorzaken zijn: ongelukkige voorbeelden die een eigen leven gaan leiden; feitelijke onjuistheden door het handhaven van oude inzichten die inmiddels zijn achterhaald; en het hanteren van afwijkende definities die leiden tot onduidelijkheden bij de student. Conclusie is dat leerlingen op school bedrijfseconomische begrippen verkeerd leren, en hier tijdens hun eerste jaar op de hogeschool of universiteit last van hebben.