Sector
 • Wo
 • Vo
 • Po
 • Pabo
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Betekenisvol leren
 • Digitale beelden gebruiken
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • Informatievaardigheden
 • Leraarmateriaal
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Geografisch besef
 • Geografisch wereldbeeld
 • Geografische benadering
 • Ruimtelijke vraagstukken

Aardrijkskundeonderwijs onderzocht

30-7-2015
BĂ©neker, T., Blankman, M., Bock, I. de, Booden, M., Bosschaart, A., Broekman, A., ... Wevers, I. (2012). Aardrijkskundeonderwijs onderzocht. Amsterdam: LEMM.
ISBN

978-94-90147-07-5

Dit boek is bedoeld voor leraren aardrijkskunde in opleiding, en is mogelijk ook relevant voor lerarenopleiders en materiaalontwikkelaars. Het presenteert een aantal Nederlandse onderzoeken voor het aardrijkskundeonderwijs. In deze onderzoeken zijn niet alleen de leerling en het leermiddel studieobject, maar ook de leraar (in opleiding), zijn of haar ervaringen met lessen die meer focussen op geografisch denken, en meningen over veldwerk en het doen van excursies. Enkele belangrijke vragen in het boek zijn: Welke beelden hebben leerlingen van hun leefomgeving en van hun toekomst? Hoe kunnen we het geografisch denken van leerlingen stimuleren? Wat bieden aardrijkskundeschoolboeken? Zijn mysteries een goed middel? Werkt het gebruik van digitale kaarten verrijkend? En hoe kunnen we geografische kennis van leerlingen toetsen? Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen: leergedrag en toetsaanpak; validering van de aardijkskundetoets; de toekomst in aardrijkskundeschoolboeken en overstromingsrisicobewustzijn.