Sector
 • Pabo
 • Po
 • Vve
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Differentiatie
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • ICT
 • Informatievaardigheden
 • Kerndoelen
 • Leermiddelen
Vakspecifiek thema
 • Geografisch wereldbeeld

Balans van het aardrijkskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 4

1-7-2015
Notté H., Schoot, F. van der, & Hemker, B. (2008). Balans van het aardrijkskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 4. Arnhem: Cito.
Dit onderzoeksrapport (opdrachtgever: OCW) is bedoeld voor beleidsmakers en leerplanontwikkelaars. Het beschrijft de uitkomsten van de periodieke peiling van het onderwijsniveau van het aardrijkskundeonderwijs op de basisschool en de status van het vak aardrijkskunde in het primair onderwijs. De peiling omvatte een inventarisatie van enkele aspecten van het basisonderwijsaanbod voor aardrijkskunde en de evaluatie van leeropbrengsten voor kaartlezen, topografie en aardrijkskundige basiskennis. Enkele belangrijke conclusies zijn: er wordt gemiddeld één uur per week aardrijkskunde gegeven; vrijwel alle leraren gebruiken een methode; gebruik van internet is sterk toegenomen; kaartlezen is bij veel leerlingen onder de maat en de kennis van 'Nederland leeft met Water' is oppervlakkig.