Sector
  • Basisonderwijs
  • Pabo
  • Po
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Toetsing
Vakspecifiek thema
  • Historisch besef
  • Historische werkwijzen

Balans van het geschiedenisonderwijs aan het einde van de basisschool 4. PPON-reeks nummer 42

1-7-2015
Wagenaar, H., Schoot, F. van der, & Hemker, B. (2010). Balans van het geschiedenisonderwijs aan het einde van de basisschool 4. Arnhem: Cito.
Dit onderzoeksrapport (opdrachtgever: OCW) is bedoeld voor beleidsmakers en leerplanontwikkelaars. Het beschrijft de uitkomsten van de periodieke peiling van het onderwijsniveau van het geschiedenisonderwijs op de basisschool en de status van het vak geschiedenis in het primair onderwijs. Het rapporteert over de kennis en inzichten van leerlingen betreffende de onderwerpen van het domein Geschiedenis en samenleving. De peiling omvatte een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod voor Geschiedenis in de jaargroepen 6, 7 en 8 en in jaargroep 8 de evaluatie van de leeropbrengsten voor acht onderwerpen: Tijdsbesef, zes successieve tijdvakken en de Geschiedeniscanon. Deze rapportage heeft tot doel een goede bijdrage te leveren aan het publieke debat over de kwaliteit van het geschiedenisonderwijs op de basisschool. Enkele belangrijke conclusies zijn: er wordt gemiddeld één uur per week geschiedenis gegeven; vrijwel alle leraren gebruiken een methode; overladen onderwijsprogramma hindert de leraren het meest en de kennis over de tijdvakken is vergelijkbaar met de peiling in 2000.