Sector
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
Vakinhoud
 • Krachten der aarde
 • De tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900)
 • De tijd van de wereldoorlogen (1900 - 1950)
 • De tijd van Grieken en Romeinen (3000 v C - 500 n C)
 • De tijd van jagers en boeren (tot 3000 v C)
 • De tijd van monniken en ridders (500 - 1000)
 • De tijd van ontdekkers en hervormers (1500 - 1600)
 • De tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)
 • De tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)
 • De tijd van steden en staten (1000 - 1500)
 • De tijd van televisie en computer (vanaf 1950)
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek

Beelden van tijd. De rol van historisch tijdbewustzijn bij het leren van geschiedenis

1-7-2015
Wilschut, A.H.J. (2011). Beelden van tijd. De rol van historisch tijdbewustzijn bij het leren van geschiedenis. Assen: Van Gorcum.
ISBN

9789023248118

Dit proefschrift is relevant voor materiaal- en curriculumontwikkelaars en leraren geschiedenis in zowel het basis-, als voortgezet onderwijs. Het kan gelezen worden als een onderbouwing van de keuze voor het systeem van de tien tijdvakken. De auteur sluit zijn proefschrift af met enkele adviezen voor de praktijk van het geschiedenisonderwijs en gaat in op de maatschappelijke betekenis van een historisch tijdsbewustzijn. Een van de belangrijkste conclusies luidt dat geschiedenis en geschiedenisonderwijs die uitgaan van een historisch tijdsbewustzijn, niet alleen slechts in open democratische samenlevingen kunnen bestaan, maar zijn ook het fundament zijn voor dergelijke samenlevingen.
Contactpersoon