Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
Vakspecifiek thema
 • Historisch denken en redeneren

Begripsvorming in het geschiedenisonderwijs

1-7-2015
Hietland, C. (z.d.). Begripsvorming in het geschiedenisonderwijs. Geraadpleegd op 18 november 2011, van http://geschiedenisendidactiek.wp.hum.uu.nl/files/2013/07/Meesterproef-Begripsvorming-in-het-geschiedenisonderwijs.pdf
Dit onderzoeksverslag dat betrekking heeft op begripsvorming in het geschiedenisonderwijs is interessant voor geschiedenisdocenten. De vraag die centraal staat is: Leidt extra aandacht aan begripsvorming in de
geschiedenisles tot een betere beheersing van begrippen door leerlingen? Het verslag bevat o.a. een op literatuur gebaseerd stappenplan voor de behandeling van begrippen in de les.