Sector
  • Gymnasium
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vo
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Management en organisatie
Vakinhoud
  • Externe financiële verslaggeving
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Behoud boekhouden in het onderwijs!

1-7-2015
Vlimmeren, S. van, & Reuver, W. de. (2012). Behoud boekhouden in het onderwijs! Tijschrift voor het Economische Onderwijs, 2012 (3), 50-51.
Dit artikel is bedoeld voor beleidsmakers en leerplanontwikkelaars. Het bepleit de noodzaak van het aanbieden van boekhouden als vak in het hoger onderwijs. De aanleiding voor het artikel is het bericht dat begin 2012 "er weer" een universiteit stopt met het aanbieden van boekhouden. Dit heeft tot gevolg dat er meer bedrijfseconomen zullen afstuderen met niet of nauwelijks kennis van boekhouden – de auteurs vinden dit een zorgelijke ontwikkeling. In dit artikel benadrukken zij ten eerste de waarde van boekhouden. De boekhouding vormt de basis van de financiële verslaglegging en is daarmee een belangrijk onderdeel van de informatievoorziening in een organisatie. Vervolgens constateren de auteurs dat het vak boekhouden al langere tijd onder druk staat. Zij geven voorbeelden van de afwezigheid van boekhouden in zowel het voortgezet, als het hoger onderwijs. Er zijn 35.000 personen per jaar die een onderneming starten, en het aantal leerlingen dat ondernemer is of wil worden neemt alleen maar toe. Alleen al om deze reden bepleiten de auteurs de noodzaak van meer aandacht voor boekhouden in het voortgezet-, en hoger onderwijs.