Sector
  • Pabo
  • Po
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Historische contexten

Bewaard verleden. Cultureel erfgoed in het primair onderwijs en de lerarenopleiding basisonderwijs

1-7-2015
Beker, Th., & Kooij, C. van der. (2002). Bewaard verleden. Cultureel erfgoed in het primair onderwijs en de lerarenopleiding basisonderwijs. Enschede: SLO.
Deze publicatie is interessant voor leerkrachten in het basisonderwijs, materiaalontwikkelaars en leerplanontwikkelaars. Het boekje bestaat uit twaalf compacte hoofdstukken en vier bijlagen die zich concentreren op het incorporeren van cultureel erfgoed in het curriculum van het primair onderwijs en informatie geven over de instellingen en organisaties die zich bezighouden met cultureel erfgoed. Een belangrijk aspect van dit boek is dat er aandacht is voor het afstemmen tussen buitenschools en regulier onderwijsaanbod. Deze publicatie doet enkele suggesties over hoe zowel binnen als buiten de klas cultureel erfgoed onder de aandacht gebracht kan worden. Idee├źn die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het ondernemen van uitstapjes naar musea, monumenten en archieven, en het opzetten van een museum in school.
Contactpersoon