Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Management en organisatie
Vakinhoud
 • Externe financiële verslaggeving
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Vernieuwing examenprogramma's

Boekhouden, een onlosmakelijk deel van M&O

1-7-2015
Rijswijk, B. van, & Bouwer, H.J. (2006). Boekhouden, een onlosmakelijke deel van M&O. Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 2006 (2), 90-93.
Dit artikel is relevant voor docenten m&o, materiaal- en curriculumontwikkelaars. Het is een kritische beschouwing van het vak m&o. Het stelt dat het vak in zijn huidige vorm in onvoldoende mate inzicht in bedrijfseconomische processen biedt en faalt in de doelstelling van brede, maatschappelijke vorming. De auteurs beargumenteren dat een van de redenen van dit falen de afwezigheid van het vak boekhouden in het programma is. Dit artikel geeft eveneens een historisch overzicht van de rol van het vak boekhouden in het onderwijs, en concludeert dat boekhouden m&o het algemene referentiekader kan bieden dat het momenteel ontbeert. Dit is zo omdat het vak boekhouden een groot aantal bedrijfseconomische kernbegrippen behandelt in de context waarin ze primair thuishoren.