Sector
  • Gymnasium
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Management en organisatie
Vakinhoud
  • Externe financiële verslaggeving
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Boekhouden - als basis voor een betere toepassing van begrippen

2-7-2015
Hordijk, F. (2012). Boekhouden - als basis voor een betere toepassing van begrippen. Factor D, 2012, (4), 1-6.
Dit artikel is bestemd voor leerplanontwikkelaars en materiaalontwikkelaars en mogelijk ook interessant voor docenten m&o. Het presenteert de resultaten van een ontwerponderzoek. De auteur concludeert dat het examenprogramma voor m&o niet volledig consistent is, en bepleit een aanpassing van het examenprogramma. De auteur heeft vooral moeite met het verwarrende taalgebruik in het examenprogramma. Zo worden er vier verschillende begrippen gebruikt om 'inkomsten' aan te duiden (e.g. inkomsten; baten; ontvangsten en opbrengsten). Dit artikel kan gebruikt worden om veranderingen in het curriculum, lesmateriaal en examenprogramma van m&o te bewerkstelligen. Het bevestigt bovendien de overtuiging van velen dat boekhouden een essentieel onderdeel is van m&o, en dat het consistente gebruik van heldere, eenduidige begrippen het onderwijs, toekomstige ondernemers, én de maatschappij in het algemeen ten goede zal komen.