Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
  • Vve
Leerplankundig thema
  • Beleid
  • Curriculum
  • Doelen
  • Landelijk beleid
  • Onderzoek / Evaluatie
  • Professionalisering

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie

2-7-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2013). Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Deze brief is relevant voor beleidsmakers en leerplanontwikkelaars. De voor- en vroegschoolse educatie (vve) staat centraal. De staatssecretaris geeft een overzicht van het huidige vve beleid, en stelt dat vve cruciaal is in de vroegtijdige bestrijding van onderwijsachterstanden. In het vve-beleid lag eerst de nadruk op het verspreiden van het gebruik van vve programma's, toen op het vergroten van het bereik, en vanaf 2010 op de verhoging van de kwaliteit. Deze Kamerbrief 'Kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie' is behorend bij 'Extra aandacht nodig voor achterstanden bij het jonge kind. Eindrapport bestandsopname voor -en vroegschoolse educatie in Nederland'.