Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Leermiddelen en ICT
 • Samenhang
 • Vakdidactiek
 • Vaardigheden

Brugge in de middeleeuwen

3-7-2015
Kaap, A. van der, & Oorschot, F. (2010). Brugge in de middeleeuwen. Enschede: SLO.
Deze multimediale lessenserie is interessant voor leraren geschiedenis (onderbouw vmbo en havo/vwo), en voor leerplanontwikkelaars voor het leergebied mens en maatschappij. Het is ontwikkeld in het kader van een project over de implementatie van de tien tijdvakken uit het rapport van de Commissie Historische en Maatschappelijke vorming. De lessen sluiten aan bij de kenmerkende aspecten van tijdvak 3: De tijd van ridders en monniken, en tijdvak 4: De tijd van steden en staten. Gebruikmakend van lees- en luisterteksten, afbeeldingen, kaarten, interactieve websites en filmpjes verkennen de leerlingen het leven in de (late)middeleeuwen aan de hand van vragen en opdrachten.