Sector
  • Gymnasium
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vo
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Management en organisatie
Vakinhoud
  • Organisatie en Personeelsbeleid
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Bruggen bouwen of woeste waterscheiding tussen M&O en economie?

3-7-2015
Voorend, P. (2012). Bruggen bouwen of woeste waterscheiding tussen M&O en economie? Factor D, 2012, (3), 1-3.
Dit artikel is bedoeld voor leraren economie en m&o en curriculumontwikkelaars. Het betreft de scheiding tussen de vakken economie en m&o, en de auteur beargumenteert dat het juist is dat er weinig overlapping is. Hij komt tot deze conclusie door te kijken naar het beroepsperspectief van beide vakken. Terwijl leerlingen bij m&o voorbereid worden op een beroep in de productieorganisatie, geeft economie de leerling als burger een belangrijk inzicht in de ontwikkeling van de samenleving, waardoor hij verantwoord zijn democratische burgerplicht kan doen.