Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Leermiddelen
Vakspecifiek thema
 • Burgerschap

Burgerschaps- en mensenrechteneducatie: Leermiddelenanalyse

3-7-2015
Thijs, A., & Ridder, H. de, (2012). Burgerschaps- en mensenrechteneducatie: Leermiddelenanalyse. Enschede: SLO.
Deze analyse is bedoeld voor docenten, leerplanontwikkelaars en beleidsmakers. De leermiddelenanalyse streeft twee opbrengsten na: meer inzicht in het aanbod voor mensenrechteneducatie in het funderend onderwijs en een helder overzicht voor scholen en leraren van mogelijkheden die leermiddelen voor mensenrechteneducatie bieden. Op basis van uitkomsten van deze analyse kunnen aanbevelingen gedaan worden aan uitgeverijen en auteurs voor de ontwikkeling van toekomstige leermiddelen voor mensenrechteneducatie. Met behulp van het analyse-instrument mensenrechteneducatie kunnen leraren bekijken welke aspecten van mensenrechteneducatie nu aan bod komen in hun school, hoe die aspecten versterkt zou kunnen worden en welke combinatie met thematische leermiddelen daarbij de moeite waard zouden zijn.