Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Mbo
 • Po
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Maatschappijleer
 • Maatschappijkunde
Vakinhoud
 • Burgerschap
 • Duurzaamheid
Vakspecifiek thema
 • Burgerschap
 • Duurzaamheid

Burgerschapsvorming en de maatschappijvakken

3-7-2015
Wilschut, A., Hoek, B. van der, Keissen, H., Nieuwelink, H., & Pauw, I. (2012). Burgerschapsvorming en de maatschappijvakken. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.
ISBN

978-94-90147-10-5

Deze publicatie is interessant voor docenten maatschappijvakken, beleidsmakers en leerplanontwikkelaars. De auteur analyseert hoe invulling wordt gegeven aan burgerschapsvorming bij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer. In deze publicatie wordt nagegaan met welke opdrachten tot burgerschapsvorming de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer ooit in het leven zijn geroepen en hoe zij aan die opdracht hernieuwd invulling kunnen geven. Op basis van wat uit empirisch onderzoek bekend is wordt duidelijk gemaakt of en hoe onderwijs al dan niet invloed kan hebben op de ontwikkeling van burgerschap. Aan de hand van een aantal praktische voorbeelden worden ten slotte handen en voeten gegeven aan de behandeling van burgerschap vanuit de maatschappijvakken.