Centrale examinering van het vak geschiedenis: een pleidooi

6-7-2015
Klein, S. (2010). Centrale examinering van het vak geschiedenis: een pleidooi. Kleio 51, 2010 (3), 24-25.
Dit artikel is interessant voor leraren geschiedenis, materiaal- en curriculumontwikkelaars, en beleidsmakers. Het geeft voorlichting over het nieuwe centraal examen geschiedenis dat in 2015 voor het eerst wordt afgenomen op alle scholen in Nederland.
Contactpersoon