Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Hbo
 • Pabo
 • Po
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Filosofie
 • Levensbeschouwing
 • Maatschappijleer
 • Maatschappijkunde
 • Management en organisatie
Leerplankundig thema
 • Examens
 • Toetsing en examens
 • Toetsing

Cito.nl

6-7-2015
Stichting Cito. (z.j.). Cito.nl. Arnhem: Cito. Geraadpleegd op 14 januari, van http://www.cito.nl
Deze website is relevant voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs, van docenten en leerkrachten tot beleidsmakers en materiaal- en curriculumontwikkelaars. Cito is de website voor toetsing in het onderwijs in Nederland. Hier vindt men informatie over alle vormen van onderwijs, van voorschoolse tot volwasseneneducatie; informatie voor bedrijven en branches; er is een speciale sectie voor examenkandidaten alsmede een kolom voor het laatste nieuws met betrekking tot Cito.
Contactpersoon