Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
 • Filosofie
 • Geschiedenis
 • Levensbeschouwing
 • Maatschappijleer
 • Maatschappijkunde
 • Management en organisatie

College voor Toetsen en Examens

6-7-2015
College voor Toetsen en Examens. (z.j.). College voor Toetsen en Examens. Geraadpleegd op 14 januari 2013, van http://www.hetcvte.nl
 
Deze website is bedoeld voor docenten, leerplanontwikkelaars en schoolleiders. Ze bevat nieuwe ontwikkelingen bij de centrale examens, zoals lopende pilots en nog niet formeel vastgestelde documenten zoals voorpublicaties van syllabi. Informatie over het College voor Examens, publicaties, digitale examens (zowel centrale als staatsexamens), jaarverslagen en persberichten is op deze website te vinden. De website examenblad.nl (link op de website) is de officiƫle website voor de centrale examens. Deze website bevat alle regelgeving over centrale examens die geldt voor het huidige examenjaar en komende examenjaren. Per vak zijn er het examenprogramma, de syllabus en de toegestane hulpmiddelen te vinden. Direct na de afname van het centraal examen staan op de vakpagina's ook de examenopgaven en het correctievoorschrift.
Contactpersoon