Sector
  • Gymnasium
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vo
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw

Conceptgericht en contextgericht economieonderwijs

10-8-2018

Kneppers, L. (2009). Conceptgericht en contextgericht economieonderwijs. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel.

Deze katernen zijn interessant voor docenten economie, curriculumontwikkelaars en beleidsmakers. In deze katernen vindt u de bijeengebrachte essentie van de vakdidactiek van de economische vakken. In deze zeven digitale katernen wordt naast de vakdidactische thema’s aandacht besteed aan aanverwante vakken (zaakvakken) en ondersteunende vakken (wiskunde en Nederlands) en het aandeel van de economische vakken in het leergebied 'mens en maatschappij'. In het katern 'conceptgericht en contextgericht economieonderwijs' staat onder andere een gedetailleerde uiteenzetting van deze twee verschillende benaderingen; hun leerpsychologische achtergrond; een uiteenzettingen van concepten in het economieonderwijs en een handleiding voor het ontwerpen van contextopdrachten.