Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Leermiddelen
 • Lespakket
Vakspecifiek thema
 • Historisch denken en redeneren

Constantinopel 1453. Multiperspectiviteit bij geschiedenis

24-8-2018
Erogluer, T., Hajer, M., Boxtel, C. van, & Fiori, L. (2009). Constantinopel 1453. Multiperspectiviteit bij geschiedenis. Enschede: SLO. 
Deze lesbrief is bedoeld voor docenten geschiedenis. Hij is een voorbeeld van lesmateriaal over standplaatsgebondenheid en multiperspectiviteit voor het geschiedenisonderwijs. Aan de hand van een historische gebeurtenis wordt de leerlingen duidelijk gemaakt dat het bij het vak geschiedenis erg belangrijk is vanuit welk perspectief een gebeurtenis geanalyseerd wordt. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het beschrijven van de overname van Constantinopel door de Ottomanen als enerzijds de 'val van Constantinopel' en anderzijds de 'verovering van Constantinopel'.
 
De lesbrief bevat teksten, voorbeelden en opdrachten die tezamen genoeg lesmateriaal voor meerdere lessen bieden.