Sector
  • Pabo
  • Po
  • Speciaal basisonderwijs
Leerplankundig thema
  • Vakdidactiek
  • Curriculum

Dat is geschiedenis

6-7-2015
Bon, J. van, Boom, S., Boschloo, H., Danschutter, T. de, Donk, R., Jonge, L. de, ... Wubbolts-de Boer, S. (2000). Dat is geschiedenis. Baarn: NijghVersluys.
Deze publicatie is bedoeld voor docenten geschiedenis, beleidsmakers en leerplanontwikkelaars. Het is een handreiking van de Werkgroep Implementatie Eindexamen Geschiedenis (WIEG) bij het examenprogramma geschiedenis zoals dat gold bij de invoering van de tweede fase in 1999.
Contactpersoon