Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Nederlands
 • Beeldende vorming vmbo
Leerplankundig thema
 • Curriculum

De canon in de onderbouw vo

24-8-2018
Boer, M. de, Kaap, A. van der, Oorschot, F.,  Paus, H., Rozen, I., & Tuinen, S. van. (2009). De canon in de onderbouw VO. Enschede: SLO.
Deze publicatie is relevant voor docenten geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands en cultuureducatie in de onderbouw, leerplanontwikkelaars en materiaalontwikkelaars. Zij is een leerplankundig instrument dat inzichtelijk maakt waar de canon een plaats kan krijgen bij verschillende vakken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands en cultuureducatie wordt de relatie van de canon met het betreffende vak beschreven. Het instrument kan gebruikt worden om concretere uitwerkingen, materialen, toetsen, en cursussen bij de canon te maken en/of te geven. Daarnaast kan het door leraren worden gebruikt, bijvoorbeeld als checklist voor de gebruikte methode.