Sector
  • Pabo
  • Po
  • So
Vakgebied
  • Geschiedenis
  • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
  • Curriculum

De canon in het primair onderwijs. Canon uitwerking van vensters + relatie met diverse vakken

24-8-2018
Beker, Th., Kooij, C. van der, Boer, M. de, Greven, J., Hoogeveen, M., Paus, H., Roozen, I., & Tuinen, S. van. (2009). De canon in het primair onderwijs. Canonuitwerking van vensters + relatie met diverse vakken. Enschede: SLO.
Dit leerplankundig instrument is primair van belang voor auteurs en uitgevers, toetsontwikkelaars, leerplanontwikkelaars en opleiders. Zij kunnen het instrument gebruiken om concrete uitwerkingen, materialen en toetsen en cursussen bij de canon te maken en/of te geven. In de tweede plaats is dit leerplankundige instrument ook relevant voor leerkrachten in het basisonderwijs, en docenten geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands en cultuureducatie in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het maakt inzichtelijk waar de canon een plaats kan krijgen bij verschillende vakken in het primair onderwijs. Voor de vakken in het voortgezet onderwijs wordt de relatie van de canon met het betreffende vak beschreven. Daarnaast kan het door leraren worden gebruikt, bijvoorbeeld als checklist voor de gebruikte methode.