Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Leerlingenmateriaal
 • Leermiddelen

De drie beste geschiedenislessen van 2007

7-7-2015
Anno & SLO. (2007). De drie beste geschiedenislessen van 2007. Geraadpleegd op 24 september 2014, van http://www.slo.nl/downloads/
http://www.slo.nl/voortgezet/tweedefase/themas/Geschiedenis/ANNOLvhJ2007.pdf/
Lesmateriaal voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, bestaande uit drie uitgewerkte lessen:
 • ‘Zwolle: een middeleeuwse stad’.
 • 'Historisch Drieluik: onderzoek naar de geschiedenis van mijn familie’.
 • ‘Carnaval: van vroeger tot nu’.