Sector
 • Pabo
 • Vmbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Havo
 • Gymnasium
 • Vwo
 • Po
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Maatschappijleer
 • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
 • Kennisbasis
 • Kerndoelen
 • Vakintegratie

De kennisbasis nader bekeken. Een analyse van de kennisbases aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer

7-7-2015
Boersen, M., Boxtel. C. van, Mulder, B.J., Nieuwelink, H., Riessen, M. van, Steenstra, C. & Straaten, D. van. (2009). De kennisbasis nader bekeken. Een analyse van de kennisbasis aardrijkskunde, geschiedenis en maatchappijleer. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.
ISBN

978-94-90147-01-3

Deze publicatie is bedoeld voor lerarenopleiders en leerplanontwikkelaars. Het betreft een analyse van de beschikbare definities voor de kennisbases aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer. De publicatie gaat in op de kwaliteit van de beschikbare kennisbases, beschrijft de overeenkomsten en verschillen tussen de kennisbases voor de verschillende werkvelden en de verschillende mens- en maatschappijvakken, en geeft aan hoe de kennisbases verbeterd en beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Zij beoogt een bijdrage te leveren aan de definitie van de kennisbases voor bovengenoemde vakken voor de lerarenopleidingen voor basis- en voortgezet onderwijs. Ook worden er enkele aanbevelingen gedaan: dat er een betere omschrijving komt van wat een kennisbasis is en wat criteria zijn voor de kwaliteit van de definitie; dat er meer duidelijkheid komt over het beheersingsniveau dat in de kennisbasis gehanteerd wordt; dat de kennisbasis gedefinieerd wordt op basis van een duidelijke visie op toetsing van de kennisbasis; dat de kennisbases die nu voor de mens- en maatschappijvakken beschikbaar zijn verbeterd en beter op elkaar afgestemd worden en dat de implementatie van de kennisbases en de toetsing daarvan in de opleidingen onderzocht wordt en dat 'periodiek onderhoud' plaatsvindt.
Contactpersoon