Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Management en organisatie
Vakinhoud
 • Externe financiële verslaggeving
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Vaardigheden

De levende balans

9-7-2015
Assman, K. (2011). De Levende Balans. Factor D, 2011, (1), 12-13.
Dit artikel is bedoeld voor docenten m&o, curriculumontwikkelaars en materiaalontwikkelaars. Het is een reflectie op het probleemgebied kerngetallen, en de auteur beargumenteert dat het berekenen van kerngetallen pas op zijn plaats is wanneer leerlingen in staat zijn betekenis te geven aan de verschillende balansposten. Leerlingen moeten begrijpen waarom een balanspost bij een bepaald balansonderdeel hoort, en ze moeten derhalve betekenis kunnen geven aan allerlei (minder voorkomende) balansposten. Kennis en begrip van de kerngetallen is essentieel voor leerlingen m&o, omdat ze cruciaal zijn in het bepalen of een onderneming gezond is en om te zien of het management het goede beleid heeft gevoerd.