Sector
  • Gymnasium
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vo
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Toetsing en examens
  • Toetsing

De praktijk van de eerste en tweede correctie. Samenvatting van onderzoek naar het functioneren van het CSE

24-8-2018
Kuhlemeier, H., & Kremers, E. (2013). De praktijk van de eerste en tweede correctie. Samenvatting van onderzoek naar het functioneren van het CSE. Arnhem: Cito.
Dit onderzoeksrapport is bedoeld voor beleidsmakers. Het is een samenvatting van een onderzoek door Cito naar de kwaliteit van de eerste en tweede correctie, waarin vooral veel kritiek wordt geleverd op de correctie bij het vak geschiedenis. Een van de belangrijkste conclusies is dat docenten geschiedenis te soepel corrigeren - gemiddeld zou de docent geschiedenis een vol punt te veel geven. Als de norm van de derde corrector zou worden gehanteerd, zou het percentage onvoldoendes boven de vijftig procent komen. Aan het einde van het rapport worden enkele aanbevelingen gedaan, zoals: de eerste en tweede correctoren tegelijkertijd hetzelfde examen na laten kijken; het intensiveren van het Inspectietoezicht; arbeidsintensieve vakken zoals Nederlands en geschiedenis zouden altijd aan het begin van het examenrooster geplaatst kunnen worden, zodat correctoren een langere periode hebben voor de correctie.