Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Pabo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Samenhang

De samenhang in de programma’s geschiedenis: Algemene verantwoording en toelichting

30-7-2015
Commissie Historische en Maatschappelijke Vorming. (2001). De samenhang in de programma’s geschiedenis: Algemene verantwoording en toelichting. Geraadpleegd op 23 juli 2014. 
 
In dit document wordt een algemene verantwoording voorn en een toelichting op de samenhang  in de programma's geschiedenis gegeven, zoals beschreven in her rapport van de Commissie Historische en Maatschappelijke Vorming.