Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Leerplankundig thema
 • Curriculum

De stand van zaken in het onderwijs in geschiedenis en staatsinrichting in het buitenland

30-7-2015
Bosch, M. (1989). De stand van zaken in het onderwijs in geschiedenis en staatsinrichting in het buitenland. Enschede: SLO.
Dit rapport is interessant voor beleidsmakers en curriculumontwikkelaars. Het is een literatuuronderzoek dat het geschiedenisonderwijs aan 12-16 jarigen in Engeland, de VS, Duitsland en Vlaanderen beschrijft.
Contactpersoon