Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Vakinhoud
 • De tijd van monniken en ridders (500 - 1000)
Leerplankundig thema
 • Lespakket
 • Leerlingenmateriaal
 • Leermiddelen
Vakspecifiek thema
 • Taalgericht vakonderwijs

De verspreiding van christendom en islam in de periode 500 tot 1000. Lesbrief

24-8-2018
Bots, R., Laan, E. van der, & Boxtel, C. van. (2009). De verspreiding van christendom en islam in de periode 500 tot 1000. Lesbrief. Enschede: SLO.
Deze lesbrief is bedoeld voor docenten geschiedenis. Deze lessen zijn ontwikkeld door het Platform Taalgericht Vakonderwijs om te laten zien hoe de kwaliteit van de lessen kan worden verbeterd door tegelijkertijd met aandacht voor vakinhoud ook aandacht voor de taalontwikkeling van de leerling te besteden. De lesbrief bevat vier hoofdstukken: de verspreiding van het christendom; de verspreiding van de islam; het klooster en christendom en islam op de kaart.