Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek

Dertig jaar Novem/Wereld in Wording

9-7-2015

Leeuwenhoek, R., Eleveld, R., & Dalhuisen, L.G. (1990). Dertig jaar Novem/Wereld in Wording. Geraadpleegd op 24 juli 2014, van http://www.geschiedenisindeklas.com/download.php?file=cGRmL2dlc2NoaWVkZW5pc192YW5fc2Nob29sYm9la2VuL2RlcnRpZ19qYWFyX25vdmVtLnBkZg==

Een geschiedenis van een van de befaamdste schoolboeken voor geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Leeuwenhoek en Eleveld interviewden twee auteurs, A.C. Henny en J.A.J. Jousma. Zij zijn de belangrijkste bronnen voor dit artikel.