Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
Vakinhoud
 • Arm en rijk
 • Bevolking en ruimte
 • Burgerschap
 • Duurzaamheid
 • Globalisering
 • Grenzen en identiteit
 • Krachten der aarde
 • Water
 • Weer en klimaat
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Aansluiting HAVO-VWO
 • Doelen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examensyllabus
 • Kerndoelen
 • Leerlijn
 • Samenhang
 • Vaardigheden
 • Tussendoelen
Vakspecifiek thema
 • Burgerschap
 • Duurzaamheid

Doorlopende leerlijn Aardrijkskunde (PO-havo/vwo)

9-7-2015
SLO. (2013). Doorlopende leerlijn Aardrijkskunde (PO-havo/vwo). Geraadpleegd op 8 oktober 2013, van http://leerplaninbeeld.slo.nl/havo_vwo_onderbouw
Deze website is bedoeld voor leerplanontwikkelaars, docenten aardrijkskunde en schoolleiders. Hij biedt een helder overzicht van de kerndoelen in het primair onderwijs en havo/vwo onderwijs, en van de eindtermen in havo/vwo bovenbouw. Dit overzicht draagt bij aan een onderwijsprogramma dat goed aansluit bij wat leerlingen eerder tijdens hun schoolloopbaan hebben gehad én bij wat ze later nog zullen leren. Het helpt bij het maken van een leerplan dat een goede mix is van verplichte stof en keuzeonderdelen en dat zorgt voor een optimale samenhang tussen de diverse vakken/leergebieden bereikt.