Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakinhoud
 • Consumptief bakken
 • Consumptief horeca
 • Consumptief-breed
 • Goede tijden, slechte tijden
 • Handel en administratie
 • Handel en verkoop
 • Internationale ontwikkelingen
 • Markt
 • Mode en commercie
 • Natuur en milieu
 • Overheid en bestuur
 • Risico en informatie
 • Ruil
 • Ruilen over de tijd
 • Samenwerken en onderhandelen
 • Schaarste
 • Welvaart en groei
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Aansluiting
 • Aansluiting HAVO-VWO
 • Aansluiting PO-VO
 • Aansluiting VMBO-HAVO
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Eindtermen
 • Examenprogramma

Doorlopende leerlijn Economie (PO-havo/vwo)

10-8-2018
SLO. (2013). Doorlopende leerlijn Economie (PO-havo/vwo). Geraadpleegd op 17 oktober 2013, van  
http://leerplaninbeeld.slo.nl/havo_vwo_onderbouw/mens-en-maatschappij/economie
Deze website is bedoeld voor leerplanontwikkelaars, docenten economie en schoolleiders. Hij biedt een helder overzicht van de kerndoelen in het primair onderwijs en havo/vwo onderwijs, en van de eindtermen in havo/vwo bovenbouw. Dit overzicht draagt bij aan een onderwijsprogramma dat goed aansluit bij wat leerlingen eerder tijdens hun schoolloopbaan hebben gehad én bij wat ze later nog zullen leren. Het helpt bij het maken van een leerplan dat een goede mix is van verplichte stof en keuzeonderdelen en dat zorgt voor een optimale samenhang tussen de diverse vakken/leergebieden bereikt.