Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakinhoud
 • Consumptief bakken
 • Consumptief horeca
 • Consumptief-breed
 • Goede tijden, slechte tijden
 • Handel en administratie
 • Handel en verkoop
 • Internationale ontwikkelingen
 • Markt
 • Mode en commercie
 • Natuur en milieu
 • Overheid en bestuur
 • Risico en informatie
 • Ruil
 • Ruilen over de tijd
 • Samenwerken en onderhandelen
 • Schaarste
 • Welvaart en groei
 • Arm en rijk
 • Bevolking en ruimte
 • Burgerschap
 • Duurzaamheid
 • Globalisering
 • Grenzen en identiteit
 • Krachten der aarde
 • Water
 • Weer en klimaat
 • De tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900)
 • De tijd van de wereldoorlogen (1900 - 1950)
 • De tijd van Grieken en Romeinen (3000 v C - 500 n C)
 • De tijd van jagers en boeren (tot 3000 v C)
 • De tijd van monniken en ridders (500 - 1000)
 • De tijd van ontdekkers en hervormers (1500 - 1600)
 • De tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)
 • De tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)
 • De tijd van steden en staten (1000 - 1500)
 • De tijd van televisie en computer (vanaf 1950)
 • Redeneervaardigheid
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Aansluiting
 • Aansluiting HAVO-VWO
 • Aansluiting PO-VO
 • Aansluiting VMBO-HAVO
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Eindtermen
 • Examenprogramma

Doorlopende leerlijn leergebied mens en maatschappij (PO-havo/vwo)

4-8-2015
SLO. (2013). Doorlopende leerlijn leergebied mens en maatschappij (PO-havo/vwo). Geraadpleegd op 18 oktober 2013.
Deze website is bedoeld voor leerplanontwikkelaars, docenten en schoolleiders. Hij biedt een helder overzicht van de kerndoelen in het primair onderwijs en havo/vwo onderwijs, en van de eindtermen in havo/vwo bovenbouw. Dit overzicht draagt bij aan een onderwijsprogramma dat goed aansluit bij wat leerlingen eerder tijdens hun schoolloopbaan hebben gehad én bij wat ze later nog zullen leren. Het helpt bij het maken van een leerplan dat een goede mix is van verplichte stof en keuzeonderdelen en dat zorgt voor een optimale samenhang tussen de diverse vakken/leergebieden bereikt.