Sector
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Wo
Leerplankundig thema
 • Informatievaardigheden
 • Leraarmateriaal
 • Vaardigheden
Vakspecifiek thema
 • Concept-contextbenadering
 • Economisch denken en redeneren

Economie in context in VMBO-T

3-8-2015
Kneppers, L., & Lugt, G. van der. (2012). Economie in context in VMBO-T. Amsterdam: VU.
Interessant voor economiedocenten in het vmbo. In het vmbo wordt het vak economie, hoewel het programma een sterk praktische inslag heeft, vaak op een theoretische manier gegeven. Leerlingen leren iets over geld, maar leren niet hoe zij met geld moeten omgaan (handelen). In veel gevallen worden wel voorbeelden aan leerlingen gegeven en wordt hen daar ook wel om gevraagd, maar leerlingen zoeken weinig zelf uit, vooral hoe te handelen in specifieke situaties.