Sector
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw tl
  • Vmbo onderbouw
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Geschiedenis
Vakinhoud
  • De tijd van de wereldoorlogen (1900 - 1950)
Leerplankundig thema
  • Lespakket
Vakspecifiek thema
  • Historisch denken en redeneren

Een schuldig landschap bij jou in de buurt

24-8-2018
Doedens, L., & Peters, T. (2006). Een schuldig landschap bij jou in de buurt. Enschede: SLO en Anno. Geraadpleegd op 24 september 2014.
Een schuldig landschap is een lessenserie over de Tweede Wereldoorlog voor het VMBO T en KB. Aanleiding voor het schrijven het lesmateriaal was de constatering dat een aantal leerlingen van de tweede klas van het VMBO TKB grote sympathie had voor extreem-rechtse groepen. Docenten Zij vroegen zich af of ze dit bespreekbaar konden maken
aan de hand van de Tweede Wereldoorlog.