Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Kunstvakken 1
Vakinhoud
 • Burgerschap
Leerplankundig thema
 • Aansluiting PO-VO
 • Curriculum
 • Toetsing en examens
 • Vakdidactiek
 • Differentiatie
 • Omgaan met verschillen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Inhouden
 • Kennisbasis
 • Kerndoelen
 • Leerlijn
 • Leermiddelen
 • Lespakket
 • Professionalisering
 • Toetsing
 • Verrijken
Vakspecifiek thema
 • Geografisch besef
 • Historisch besef
 • Historisch denken en redeneren
 • Historische contexten
 • Historische werkwijzen

Entoen.nu. De canon van Nederland. Deel A, B en C

24-8-2018
Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon. (2006, 2007). Entoen.nu. De canon van Nederland. Deel A. B en C. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
ISBN

978-90-5910-394-8 / 90-5910-394-7 / 978-90-5356-139-3

Deze website is interessant voor leerkrachten en docenten geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands de kunstvakken en mens en samenleving. De website biedt een interactief overzicht van de Nederlandse canon zoals deze ontwikkeld is door de commissie Van Oostrom in opdracht van OCW. De Nederlandse canon bevat vijftig 'vensters' die samen belangrijkste momenten in de Nederlandse geschiedenis samenvatten. Naast een overzicht van de canon zijn er ook lesmethodes, lees- en kijktips, handleidingen, onderzoeksrapporten en een printbare wandkaart te vinden. Docenten kunnen via de canonvensters verdieping aanbrengen in hun lessen en het onderwijs aantrekkelijker maken door gebruik te maken van de vele mogelijkheden die de website www.entoen.nu biedt.