Sector
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
Vakinhoud
 • Goede tijden, slechte tijden
 • Markt
 • Risico en informatie
 • Ruil
 • Ruilen over de tijd
 • Samenwerken en onderhandelen
 • Schaarste
 • Welvaart en groei
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Toetsing en examens
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Vernieuwing examenprogramma's

Evaluatie examenprogramma economie voor havo

10-8-2018
Welp, E.J.M., Dieteren, N., & Kneppers, H.C. (2009). Evaluatie examenprogramma economie voor havo. Enschede: SLO.
Verslag van een tweejarig pilotproject in de tweede fase, dat tot doel had het examenprogramma economie, zoals door de commissie Teulings geadviseerd, te evalueren. Het doel van de pilot was het beantwoorden van de vraag of dit examenprogramma toetsbaar, haalbaar en  onderwijsbaar is. De algemene conclusie die getrokken kan worden, is dat het examenprogramma op elk van bovengenoemde punten positief scoort. De examenmakers zijn in staat gebleken op basis van het examenprogramma en de werkversie van de syllabus  (gepubliceerd door CvTE) een passend en praktisch haalbaar centraal examen te construeren. Pilotdocenten bleken goed in staat om een aantrekkelijk, afwisselend en uitdagend onderwijsaanbod te creëren en een passend en haalbaar schoolexamen samen te stellen.