Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakinhoud
 • Goede tijden, slechte tijden
 • Markt
 • Risico en informatie
 • Ruil
 • Ruilen over de tijd
 • Samenwerken en onderhandelen
 • Schaarste
 • Welvaart en groei
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Centraal examen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • Concept-contextbenadering

Evaluatie examenprogramma economie voor vwo

10-8-2018
Welp, E.J.M., Dieteren, N., & Kneppers, H.C. (2011). Evaluatie examenprogramma economie voor vwo. Enschede: SLO.
Dit verslag van een driejarig pilotproject dat tot doel had het examenprogramma economie, zoals door de commissie Teulings geadviseerd, te evalueren, is interessant voor docenten economie in de tweede fase. Het doel van de pilot was het beantwoorden van de vraag of dit examenprogramma toetsbaar, haalbaar en onderwijsbaar is. Algemeen kan worden geconcludeerd dat er verbeterpunten mogelijk zijn, maar dat dit examenprogramma haalbaar is in de tijd, onderwijsbaar voor docent en leerling en toetsbaar voor de examenmakers. Aanbevelingen vanuit de pilot betreffen de werkversie van de syllabus, eventuele aanpassing van de stof op een later moment en het installeren van een platform waar de ervaringen uit de pilot kunnen worden geborg en uitgedragen.