Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
 • Filosofie
 • Geschiedenis
 • Levensbeschouwing
 • Maatschappijleer
 • Maatschappijkunde
 • Management en organisatie

Examenblad.nl

4-8-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en College voor Examens. (z.j.). Examenblad.nl. Den Haag/Utrecht: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/ College voor Examens. Geraadpleegd op 14 januari 2013, van http://www.examenblad.nl/
Deze website is interessant voor docenten, materiaal- en leerplanontwikkelaars. Het is de officiƫle website voor de centrale examens. Deze website bevat alle regelgeving over centrale examens die geldt voor het huidige examenjaar en komende examenjaren. Per vak het examenprogramma, de syllabus en de toegestane hulpmiddelen. Direct na de afname van het centraal examen staan op de vakpagina's ook de examenopgaven en het correctievoorschrift.
Contactpersoon