Sector
  • Havo bovenbouw
Vakgebied
  • Filosofie
Leerplankundig thema
  • Doelen
  • Eindtermen
  • Examenprogramma
  • Examens
  • Toetsing en examens

Examenprogramma Filosofie havo 2014

4-8-2015

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2011). Examenprogramma Filosofie havo 2014. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Dit document is van belang voor leraren filosofie havo bovenbouw en materiaal- en curriculumontwikkelaars. Het bevat de globale eindtermen van het examenprogramma filosofie havo. Het onderwerp is Emotie. Een uitwerking van de specificaties voor het centraal examen staat in de examensyllabus bij dit vak. Voor het schoolexamen bestaat geen voorgeschreven uitwerking. Wel is het mogelijk de handreiking voor het schoolexamen van dit vak te raadplegen voor suggesties. Deze suggesties hebben echter geen voorschrijvend karakter.