Sector
  • Havo
  • Havo bovenbouw
Vakgebied
  • Management en organisatie
Leerplankundig thema
  • Doelen
  • Eindtermen
  • Examenprogramma
  • Examens
  • Toetsing en examens

Examenprogramma M&O havo

4-8-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2007). Examenprogramma M&O havo. Geraadpleegd van http://www.examenblad.nl
Docenten m&o havo bovenbouw, materiaal- en curriculumontwikkelaars kunnen op deze website het examenprogramma m&o en de bijbehorende syllabus terugvinden. Het examenprogramma m&o bevat een algemene uiteenzetting van de inhoud van zowel het centraal- als het schoolexamen; de syllabus bevat een nadere specificatie van het examenprogramma van het betreffende jaar. De syllabus van 2014 komt grotendeels overeen met die van 2013. De domeinen die in 2014 in het centraal examen aan bod komen zijn: rechtsvormen; aantrekken van geld; financieel beleid in niet-commerciële organisaties; financieel beleid in commerciële organisaties en externe financiële verslaggeving.
Contactpersoon