Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Toetsing en examens
 • Curriculum

Examenprogramma aardrijkskunde havo/vwo

4-8-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2007). Examenprogramma aardrijkskunde havo/vwo (2007). Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor docenten aardrijkskunde en leerplan- en materiaalontwikkelaars. Ze bevat een uiteenzetting van de verschillende domeinen van het eindexamen, en geeft puntsgewijs een overzicht van de eisen die aan de subdomeinen verbonden zijn.