Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Toetsing en examens
 • Curriculum

Examenprogramma aardrijkskunde vmbo

4-8-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2007). Examenprogramma aardrijkskunde vmbo 2007. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor leraren aardrijkskunde, materiaal- en curriculumontwikkelaars. Ze geeft een overzicht van de onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden. Het examenprogramma van het vak aardrijkskunde wordt gedefinieerd in de verschillende exameneenheden.