Sector
  • Gymnasium
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma

Examenprogramma economie havo/vwo

4-8-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2007). Examenprogramma economie havo/vwo. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Deze website is van belang voor leraren economie, opleiders, materiaal- en curriculumontwikkelaars. Ze bevat het examenprogramma economie, waarin helder de verschillende domeinen die samen het examen vormen, uiteengezet worden. Eveneens wordt de verbinding gelegd tussen een specifiek domein en het centraal- of schoolexamen. In de bijbehorende syllabus is een meer specifieke uiteenzetting van het examenprogramma per jaar te vinden.