Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Examenprogramma

Examenprogramma geschiedenis havo/vwo

4-8-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2007). Examenprogramma geschiedenis havo/vwo. Enschede: SLO.
Deze website is relevant voor leraren geschiedenis havo/vwo bovenbouw en materiaal- en curriculumontwikkelaars. Het bevat het algemene examenprogramma geschiedenis zoals dat van kracht is sinds 2007, alsook de syllabus van ieder jaar, die een nadere specificatie van het examenprogramma bevat. De onderwerpen van het examenprogramma geschiedenis 2014 zijn 'De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965' en 'De Republiek in een tijd van vorsten.'