Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Examenprogramma

Examenprogramma geschiedenis havo/vwo

24-8-2018
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2007). Examenprogramma geschiedenis havo/vwo. Enschede: SLO.
Deze website Examenblad.nl is relevant voor leraren geschiedenis havo/vwo bovenbouw en materiaal- en curriculumontwikkelaars. Het bevat het algemene examenprogramma geschiedenis zoals dat van kracht is sinds 2007, alsook de syllabus van ieder jaar, die een nadere specificatie van het examenprogramma bevat.