Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw tl
  • Vo
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Curriculum

Examenprogramma geschiedenis vmbo

24-8-2018
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2007). Examenprogramma geschiedenis vmbo 2007. Enschede: SLO.
Leraren geschiedenis vmbo bovenbouw en materiaal- en curriculumontwikkelaars hebben baat bij de uiteenzetting van het examenprogramma geschiedenis zoals dat op de website examenblad.nl te vinden is. Deze bevat het algemene examenprogramma geschiedenis zoals dat van kracht is sinds 2007, alsook de syllabus van ieder jaar, die een nadere specificatie van het examenprogramma bevat.