Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Curriculum

Geschiedenis, staatsinrichting en maatschappijleer

5-8-2015
Kooij, C.G. van der, Dijkstra, F.W.P., & Blockmans, W.P. (1985). Geschiedenis, staatsinrichting en maatschappijleer. Geraadpleegd op 24 juli 2014.
Dit werkdocument is vooral van belang voor leerplanontwikkelaars en onderzoekers. Het bevat drie studies over de vakken geschiedenis, staatsinrichting en maatschappijleer,die zijn verricht in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en vormt een onderdeel van de voorbereiding van het WRR-rapport over basisvorming in het onderwijs .
De Raad beoogt met de publicatie van deze studie de daarin
aangeboden informatie voor een groter publiek toegankelijk
te maken. Het spreekt vanzelf dat de WRR geen verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van dit werkdocument.