Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Curriculum

Geschiedenis curriculum Ierland

24-8-2018
NCCA. Geschiedenis curriculum Ierland. Verkregen op 20 oktober 2013.
Deze website is interessant voor beleidsmakers en curriculumontwikkelaars. Zij bevat het geschiedeniscurriculum van Ierland voor alle niveaus, van early childhood tot senior cycle. Per niveau worden de thema's en onderwerpen geïntroduceerd en het bijbehorende kader gepresenteerd. Het geschiedenisonderwijs in Ierland tracht door middel van het bestuderen van overgeleverd historisch bewijsmateriaal de studenten in contact te brengen met andere gebruiken en culturen. Dit heeft tot doel hen tot kritisch nadenken aan te sporen. De primaire focus is op het verrichten van onderzoek, maar tegelijkertijd biedt dit currculum ook de mogelijkheid ervaring op te doen met zelfstandige studie. De website bevat een syllabus en een handleiding voor docenten.