Sector
  • Basisonderwijs
  • Pabo
  • Po
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
  • Curriculumtheorie
Vakspecifiek thema
  • Historisch denken en redeneren

Geschiedenis in de onderbouw? Gewoon doen!

24-8-2018
Groot-Reuvekamp, M. de. (2013). Geschiedenis in de onderbouw? Gewoon doen! Didactief, oktober 2013.
In dit artikel voor docenten in het basisonderwijs breekt Marjan de Groot een lans voor geschiedenisonderwijs in de onderbouw van het basisonderwijs. Leerlingen, zo blijkt uit onderzoek, kunnen al jong historisch tijdsbesef ontwikkelen.